“Skalowalne uniwersalne zintegrowane front-endy radarowe na 61 i 122 GHz w technologii SiGe BiCMOS​” (PL)

Serdecznie zapraszamy na Seminarium organizowane przez Zakład Radiokomunikacji Instytutu Radioelektroniki, WEiTI, PW we współudziale Chapteru Signal Processing Polskiej Sekcji IEEE które odbędzie się dnia 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 14:15 w sali 123 Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na którym mgr inż. Maciej Kucharski z IHP Microelectronics, wygłosi referat na temat:

“Skalowalne uniwersalne zintegrowane front-endy radarowe na 61 i 122 GHz w technologii SiGe BiCMOS​”

Rozwój technologii krzemowych w ciągu ostatniego dwudziestolecia umożliwił realizację obwodów scalonych pracujących w zakresie kilkudziesięciu a nawet kilkuset gigaherzów. Technologia krzemowo-germanowa (SiGe) oferująca super szybkie tranzystory bipolarne z heterozłączem (HBT) oraz standardowe komplementarne tranzystory polowe (CMOS) wydaje się być idealna dla systemów o wysokim stopniu integracji, gdzie komponenty mikrofalowe wraz z częścią cyfrową znajdują się w jednym układzie scalonym.
W tej pracy przedstawiono systemy radarowe na 61 i 122 GHz bazujące na scalonych układach nadawczo-odbiorczych (TRX), w skład których wchodzą m.in. wzmacniacze, powielacze częstotliwości, miksery, modulatory fazy oraz generatory sterowane napięciem (VCO) o szerokim zakresie przestrajania. Zaproponowana architektura umożliwia łączenie szeregowe kilku układów TRX i realizację systemu MIMO na dwóch różnych częstotliwościach korzystając tylko z jednego VCO. Większa moc wyjściowa oraz wzmocnienie odbiornika czynią TRX na 61 GHz odpowiedni dla zastosowań wymagających większego zakresu dynamicznego systemu radarowego. Skalowanie na 122 GHz umożliwia z kolei większą miniaturyzację układu z uwagi na możliwość zintegrowania anteny oraz większą rozdzielczość wynikającą z podwojenia pasma. W przypadku zastosowania modulacji o szerokości pasma 10 GHz oznacza to rozdzielczość odległościową rzędu 3 cm. Zaprezentowane układy TRX posiadają również binarne modulatory fazy, co pozwala na użycie ich zarówno w standardowym radarze z liniową modulacją częstotliwości (FMCW) jak również w radarze szumowym.

Dodaj komentarz