Executive Committee

  Chair: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
e-mail: august@agh.edu.pl
  Vice Chair: dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski
e-mail: konrad.jedrzejewski@pw.edu.pl
  Secretary: dr inż. Bogusław Szlachetko
e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl
  Treasuer: mgr inż. Anna Kurowska-Mianowska
e-mail: anna@kurowscy.com.pl