Executive Committee

Chair: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
e-mail: august@agh.edu.pl
Vice Chair: dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski
e-mail: K.Jedrzejewski@elka.pw.edu.pl
Secretary: dr inż. Bogusław Szlachetko
e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl
Treasuer: mgr inż. Anna Kurowska
e-mail: A.Kurowska@elka.pw.edu.pl