Executive Committee

 

Chair: Konrad Jędrzejewski, PhD, DSc, prof. of WUT
Warsaw University of Technology 
email: Konrad.Jedrzejewski@pw.edu.pl

 

Vice Chair: Boguslaw Szlachetko, PhD
Wroclaw University of Science and Technology
e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl

 

Secretary: Piotr Szymczyk, PhD, DSc, prof. of AGH
AGH University of Krakow 
e-mail: Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl

 

Treasuer: Magdalena Szymczyk, PhD
AGH University of Krakow
e-mail: Magdalena.Szymczyk@agh.edu.pl