Past Executive Committee

01.03.2019-28.02.2021 Executive Committee

Chair: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
e-mail: august@agh.edu.pl
Vice Chair:dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski
e-mail: konrad.jedrzejewski@pw.edu.pl
Secretary:dr inż. Bogusław Szlachetko
e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl
Treasuer:mgr inż. Anna Kurowska-Mianowska
e-mail: anna@kurowscy.com.pl

01.03.2017-28.02.2019 Executive Committee

Chair: dr hab. inż. Piotr Samczyński
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-775 Warszawa
e-mail: psamczyn@elka.pw.edu.pl,
website: http://ztr.ise.pw.edu.pl/
tel.: +48 22 234 55 88
fax: +48 22 825 23 00
Vice Chair: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
e-mail: august@agh.edu.pl
Secretary: dr inż. Bogusław Szlachetko
e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl
Treasuer: dr inż. Łukasz Małkiewicz
e-mail: L.Malkiewicz@elka.pw.edu.pl
Past chair: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Wydział Informatyki i Zarzadzania Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
e-mail: Adam.Dabrowski@put.poznan.pl,
website: www.dsp.put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 27 45, 823 49 40
fax: +48 61 665 25 72