Contact Us

Contact Us

Chair:  dr hab. inż. Piotr Samczyński
e-mail: psamczyn@elka.pw.edu.pl

Vice Chair:    prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
e-mail: august@agh.edu.pl

Secretary:     dr inż. Bogusław Szlachetko
​e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl

Treasuer:      dr inż. Łukasz Małkiewicz
​e-mail: L.Malkiewicz@elka.pw.edu.pl

Web Developer: mgr inż. Anna Kurowska
e-mail: A.Kurowska@elka.pw.edu.pl