EXECOM 2023

Dr. Rajesh G

Student Branch Counselor

Pranit Prakash Prabhu

Chair

Rashi Aggarwal

Vice-Chair

Sambhav Singh

Membership Development Chair

Fatima Zehra Minni

Treasurer

Aamna Nafiza

Secretary

Adhithya B N

Webmaster

PELS

Dr. Vinoth Kumar K

PELS Chapter Advisor

Aamna Nafiza

Chair

Harshika

Vice-Chair

Sanjana

Treasurer

Dheeresh

Secretary

Bharath

Web-Master

WIE

Dr. Rajesh G

WIE Affinity Group Advisor

Bhavna Brahma

Chair

Pranathi

Vice-Chair

Maliha

Treasurer

Akangsha

Secretary

Ananya

Web-Master

RAS

Dr. Rajesh G

RAS Chapter Advisor

Juweriah Herial

Chair

Advaith Madhavan

Vice-Chair

Hrishikesh S

Treasurer

Yukthaa Sreeniwas

Secretary

Chris Vinson K

Web-Master

CSI

Dr. Manikandan S P

CSI Chapter Advisor

Shazib Javaid Wani

Chair

P Sai Kiran

Vice-Chair

Vidushi Shrivastava

Treasurer

Shruthi Baburaj

Secretary

Dharshan A N

Web-Master

SENSORS COUNCIL

Dr. Rajesh G

Sensors Council Chapter Advisor

Abhijeeth Talari

Chair

Chithrashree B T

Vice-Chair

Pratheek KV

Treasurer

Ashmi John

Secretary

Archana

Web-Master

MTTS

Dr. Rajesh G

MTTS Chapter Advisor

Ankita Shetti

Chair

Harsh

Vice-Chair

Rohanth

Treasurer

Sai Krishna

Secretary

Zayd Mohammed

Web-Master

PES

Dr. Vinoth Kumar K

PES Chapter Advisor

Sneha S A

Chair

Khushal Naik K

Vice-Chair

M Gagan

Treasurer

Disha M

Secretary

Lava Kumar M N

Web-Master

IES

Dr. Vinoth Kumar K

IES Chapter Advisor

Shashank Joshi

Chair

Sanjan R

Vice-Chair

Infancia Pragna

Treasurer

Manasa G Reddy

Secretary

Sreeram G

Web-Master