Materiały

W tej sekcji zamieszczamy Państwu materiały z seminariów prowadzonych w ramach działalności Chapteru DEIS:

Seminarium 17.01.2024 – Ujednorodnienie właściwości dielektryków w modelowaniu numerycznym złożonych układów — prezentacja

Seminarium 18.10.2023 – Pomiary i analiza hałasu generowanego przez turbiny wiatrowe — prezentacja

Seminarium 20.09.2023 – Badania laboratoryjne i symulacyjne wyładowań iskrowych w napowietrznych układach izolacyjnych — prezentacja

Seminarium 17.05.2023 – Doświadczenia z monitorowania wyładowań niezupełnych w izolacji linii kablowych XLPE wysokich napięć — prezentacja

Seminarium 15.02.2023 – Wielotorowe, wielonapięciowe elektroenergetyczne linie napowietrzne – nowy element w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym — prezentacja

Seminarium 18.01.2023 – Porcelana? Bardzo dobrze, tylko jaka i na jak długo…, dr hab. Przemysław Ranachowski — prezentacja

Seminarium 14.12.2022 – Morskie farmy wiatrowe – symulacje zwarć oraz operacji łączeniowych w programie PSCAD pod kątem doboru ograniczników przepięć, dr inż. Tomasz Kuczek — prezentacja

Seminarium 19.10.2022 – Lokalizacja i monitoring on-line wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych, dr inż. Wojciech Sikorski — prezentacja

Seminarium 06.04.2022 – KRAJOWE STACJE NAJWYŻSZYCH I WYSOKICH NAPIĘĆ – PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII, dr hab. inż. Waldemar Dołęga– prezentacja

Seminarium 23.02.2022 – Doświadczenia w Monitorowaniu Transformatorów Energetycznych, dr hab. inż. Wojciech Kołtunowicz — prezentacja

Seminarium 20.10.2021 – Wybrane aspekty w problematyce wyładowań niezupełnych w odniesieniu do diagnostyki wysokonapięciowych urządzeń elektrycznych, prof. Marek Florkowski — prezentacja

Seminarium 17.01.2021 – Współpraca dużych elektrowni fotowoltaicznych z systemem przesyłowym – symulacje zwarciowe w programie PSCAD, dr inż. Tomasz Kuczek — prezentacja

Seminarium 09.12.2020 – PROPAGACJA UDARÓW NAPIĘCIOWYCH PIORUNOWYCH, OSCYLACYJNYCH ORAZ O NIEUNORMOWANYCH KSZTAŁTACH W UZWOJENIACH TRANSFORMATORÓW, dr inż. Maciej Kuniewski — prezentacja