IEEE Winnipeg Section

IEEE

2011 Meetings

January 13, 2011 – Annual General Meeting

February 4, 2011 – Section Meeting

March 4, 2011 – Section Meeting

April 1, 2011 – Section Meting

May 5, 2011 – Section Meting

June 2, 2011 – Section Meting

September 9, 2011 – Section Meting

October 14, 2011 – Section Meting

November 4, 2011 – Section Meting

December 9, 2011 – Section Meting