2018

 

Zhaoqiang Bai

Chapter Chair

Min Fan

Vice Chair/Program Chair

Qi Yao

Secretary

Hua Yuan

Treasurer

Hoan Ho

  Vice Program Chair

Christina Chen

Advisor