UNL IEEE PES/PELS/IAS Jt. SBC

IEEE

Fangzhou Cheng

Fangzhou Cheng (Ph.D. Candidate)

 

 

Education
B.S., Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2013

Research Interest
Renewable energy, Condition-based maintenance, Machine learning.

Email: fangzhou.cheng@huskers.unl.edu.
Tel: 402-318-9287