Σχετικά με το IEEE WiE

Το IEEE Women in Engineering (WiE) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο από IEEE  μέλη και εθελοντές, που αφιερώνονται στο να προωθήσουν γυναίκες μηχανικούς και επιστήμονες, να εμπνεύσουν κορίτσια σε όλο τον κόσμο με σκοπό να ακολουθήσουν το ακαδημαϊκό τους ενδιαφέρον μέσα σε  μια καριέρα στην μηχανική και στην επιστήμη.

Το IEEE είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος τεχνικός επαγγελματικός οργανισμός που αφιερώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας.

Σκοπός & Όραμα

Ο στόχος μας να διευκολύνουμε την πρόσληψη και την διατήρηση σε τεχνικούς κλάδους παγκοσμίως. Εμείς οραματιζόμαστε μία ζωντανή κοινότητα από IEEE γυναίκες και άνδρες οι οποίοι συλλογικά θα χρησιμοποιήσουν τα ποικίλα ταλέντα τους για να καινοτομήσουν προς όφελος της ανθρωπότητας.