IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Kraft fra land / alternativ kraftforsyning til plattformer

Power from shore / alternative power supply of oil fields
Tirsdag 27. november 2018 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om kraft fra land / alternativ kraftforsyning til plattformer.
Seminaret ble holdt på Gløshaugen, NTNU, Trondheim, rom F362 i Elektro F. Seminaret ble ledet av Bård Ek, Unitech Power Systems.
Program for seminaret: Program IEEE-PES Seminar []

Blockchain i kraftforsyningen – Hype eller flopp?

Blockchain in electric power business – Hype or flop?
Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Blockchain i kraftforsyningen
Tirsdag 29. mai 2018 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Blockchain i kraftforsyningen.
Seminaret ble holdt hos Energi Norge, Næringslivets hus og ledet av Bård Ek, Unitech Power Systems.
Presentasjoner:

Blockchain – globale perspektiver

EY Blockchain perspective
Presentert av Krister []

Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer

Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer
Felles europeiske krav til generatorer utarbeidet av ENTSO-E
Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Grid Code Requirements for Generation – RfG
Torsdag 16. november 2017 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer.
Seminaret ble holdt hos []

Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for store havdyp

Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for store havdyp
Tirsdag 2. mai 2017 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for store havdyp. Seminaret inkluderte omvisning på SINTEF Energy Lab.
Seminaret ble holdt hos Statnett i Trondheim og ledet av Bård Ek, Unitech Power []

Kraftutveksling i en lavutslippsframtid: Hvordan tilrettelegge for salg av fleksibilitet over kablene?

Torsdag 20. april 2017 arrangerte Norsk forening for energiøkonomi og den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om kraftutveksling og fleksibilitet.
Seminaret ble holdt hos Statkraft på Lysaker og ledet av Gerard Doorman, Statnett/NTNU.
Bakgrunn:
Den sterke økningen i elproduksjon fra vind og sol gir store utfordringer for kraftsystemet. En nøkkelutfordring er fleksibilitet – hvilke løsninger []

IEEE Distinguished Lecturer Mark O’Malley

Guest Lectures: Large Scale Integration of Renewable Power Generations
IEEE Power and Energy Society, Norway Chapter and NTNU Department of Electrical Power  Engineering organized two lectures  under the IEEE Distinguished Lecturer Program.
Lecture 1: “Integrated Energy Systems: the importance of technology, Markets & Policy”
Time: 09:15‐11:00. Room: G108 / Kursrommet
Lecture 2: “Operating power systems with high penetrations of variable []

HVDC-kabler: teknologi- og driftsutfordringer

IEEE PE, Norway Chapter inviterer til faglig møte hos Statnett torsdag 12. november fra 1130-1500. Se vedlagte program for detaljer.
HVDC kabler blir stadig viktigere i kraftsystemet. I Norden ble Skagerrak 4 nylig satt i drift, to nye kabler på 1400 MW hver (Tyskland, England) er vedtatt fra Norge samt flere andre steder. Også internasjonalt bygges/planlegges []

Network Codes og Guidelines : Status og utfordringer for norsk kraftforsyning

Når : Fredag 4. september 2015, kl 1200-1500
Hvor : Statnett, møterom Smestad, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
Påmelding : til jorgen@ecgroup.no, innen mandag 31. august. Deltakeravgiften settes inn på kontonr. 0531 13 10390, merkes ”Seminar 4. september”
Agenda and Registration
 
 

Workshop on Electricity Balancing

Program and Presentations : Workshop on Electricity Balancing

Student Seminar : Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market

Program and Presentations Student Seminar : Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market

Spenningsdipper i hovednett og konsekvenser for LCI motordrifter

Program and Presentations
Spenningsdipper i hovednett og konsekvenser for LCI motordrifter

Utveksling av balansekraft

Program and Presentations
Utveksling av balansekraft

Effektmarkeder I Europa : Presentation

Program and Presentations
Effektmarkeder I Europa : Presentation

PowerTech2011 in Trondheim

PowerTech2011 in Trondheim

PowerTech is the anchor conference of the IEEE Power & Energy Society in Europe. It is intended to provide a forum for electric power engineering scientists and engineers to share ideas, results of their scientific work, to learn from each other as well as to establish new friendships and maintain existing ones.The conference []

Hardangerkabler – luftslott mot luftlinje?

Hardangerkabler – luftslott mot luftlinje?

Seminar: NTNU, Trondheim onsdag 23. mars
IEEE PE Norway Chapter organiserte et seminar om Hardangerkablene om ettermiddagen onsdag 23. mars hos NTNU i Trondheim. To av foredragsholderne har vært involvert i “utvalgene”, og i tillegg er det foredrag om kabelteknologi fra Erling Ildstad og et innlegg fra BKK som gir anledning til []

Nettilknytning av småkraft

Nettilknytning av småkraft – 06.10.2010

Nettilknytning av småkraft er blitt et hett tema i bransjen. Forskjellige løsninger står mot hverandre, og det er motstridende oppfatninger om hvilke løsninger er tilfredsstillende ut fra ulike perspektiver. Dette møte har et faglig fokus med innlegg fra flere parter i debatten.
Foredragene kan lastes ned fra følgende linker:

Agenda

Sigbjørn Rabbe – Småkraft []

Kraftmarkedet i Midt Norge

Kraftsituasjonen i Midt Norge – Et teknisk eller et økonomisk problem? – 2010
Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy og Norsk forening for energiøkonomi arrangerte sammen med NTNU, Institutt for Elkraftteknikk og SINTEF Energi seminar om kraftsituasjonen i Midt Norge. Et teknisk eller et økonomisk problem?
Presentasjoner:
Knut J. Dreier, Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef – Norske []

Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market seen from a producer’s, a TSO’s and a power exchange’s view

Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market seen from a producer’s, a TSO’s and a power exchange’s view

Seminar: Thursday 30th of September 2010, 10:00-16:00
Ever wondered how the Nordic power market really works? Here is your opportunity to get firsthand knowledge about how production planning, system operations, balancing and market []

Hydro Scheduling in Competitive Electricity Markets

Hydro Scheduling in Competive Electricity Markets 2008
The workshop will provide a structured presentation of the principles, status and experiences of hydro scheduling in electricity markets, and will provide a basis for understanding the developments that are taking place in the industry. The presentations will focus on methodologies, applications and experiences ranging from long term scheduling []

NorNed Seminar

NorNed Seminar 2006
This Seminar was held as a joint Seminar for Stakraft, IEEE Norway Section PE and IA Chapters, the Norwegian committee of Cigre, NEF and NFA. The topic was the HVDC connection NordNed.Presentations

Nexans (pdf)
ABB (pdf)
Statnett (pdf)