IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Posts Categorized: Uncategorized

Kraftmarkedet i Midt Norge

Kraftsituasjonen i Midt Norge – Et teknisk eller et økonomisk problem? – 2010
Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy og Norsk forening for energiøkonomi arrangerte sammen med NTNU, Institutt for Elkraftteknikk og SINTEF Energi seminar om kraftsituasjonen i Midt Norge. Et teknisk eller et økonomisk problem?
Presentasjoner:
Knut J. Dreier, Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef – Norske []

Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market seen from a producer’s, a TSO’s and a power exchange’s view

Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market seen from a producer’s, a TSO’s and a power exchange’s view

Seminar: Thursday 30th of September 2010, 10:00-16:00
Ever wondered how the Nordic power market really works? Here is your opportunity to get firsthand knowledge about how production planning, system operations, balancing and market []

Hydro Scheduling in Competitive Electricity Markets

Hydro Scheduling in Competive Electricity Markets 2008
The workshop will provide a structured presentation of the principles, status and experiences of hydro scheduling in electricity markets, and will provide a basis for understanding the developments that are taking place in the industry. The presentations will focus on methodologies, applications and experiences ranging from long term scheduling []

NorNed Seminar

NorNed Seminar 2006
This Seminar was held as a joint Seminar for Stakraft, IEEE Norway Section PE and IA Chapters, the Norwegian committee of Cigre, NEF and NFA. The topic was the HVDC connection NordNed.Presentations

Nexans (pdf)
ABB (pdf)
Statnett (pdf)

Gasskraft seminar

PE Gasskraft seminar 2005
Presentations:
Ingelise Arntsen (Statkraft)
Vi satser på gasskraft
Bjørn-Erik Haugan (Gassnova)
Gassnova
Geir Fuglseth (Naturkraft AS)
Gasskraftverket på Kårstø
Simen Elvestad (Statkraft)
Gasskraftteknologi

Systemdrift og driftsikkerhet seminar

PE Systemdrift og driftsikkerhet seminar 2003
Det siste halvåret har det vært flere store nettsammenbrudd i så vel USA, Italia og Norden. Kraftsystemene presses stadig hardere og de drives stadig nærmere grensene. Må vi leve med at slike sammenbrudd kan skje , eller kan vi unngå dem ved å innføre nye og bedre overvåknings og styringsprinsipper?
Statnett, []