IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Monthly Archives: June 2018

Blockchain i kraftforsyningen – Hype eller flopp?

Blockchain in electric power business – Hype or flop?
Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Blockchain i kraftforsyningen
Tirsdag 29. mai 2018 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Blockchain i kraftforsyningen.
Seminaret ble holdt hos Energi Norge, Næringslivets hus og ledet av Bård Ek, Unitech Power Systems.
Presentasjoner:

Blockchain – globale perspektiver

EY Blockchain perspective
Presentert av Krister []