IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Kraftutveksling i en lavutslippsframtid: Hvordan tilrettelegge for salg av fleksibilitet over kablene?

Torsdag 20. april 2017 arrangerte Norsk forening for energiøkonomi og den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om kraftutveksling og fleksibilitet.

Seminaret ble holdt hos Statkraft på Lysaker og ledet av Gerard Doorman, Statnett/NTNU.

Bakgrunn:

Den sterke økningen i elproduksjon fra vind og sol gir store utfordringer for kraftsystemet. En nøkkelutfordring er fleksibilitet – hvilke løsninger er tilgjengelige og hvilke vilkår krever de for å levere den fleksibiliteten som store og raske variasjoner i fornybar produksjonen nødvendiggjør? Norsk kraftproduksjon har en unik fleksibilitet, men ligger “innestengt” bak HVDC kabler med begrenset kapasitet. Seminaret fokuserer primært på økonomiske rammebetingelser og utfordringer for å kunne realisere verdien i den norske fleksibiliteten.

Programmet for seminaret kan hentes her: IEEE-NAEE Seminar 170420

Presentasjoner:

  • Barrierer for integrasjon av løsninger for energilagring i Europa – resultater fra nytt europeisk forskningsprosjekt
  • Hvilke kraftprodukter og handelsløsninger maksimerer norsk verdiskapning?
  • Utfordringer og muligheter for Norge
  • NVE – Norges Vassdrags- og energidirektorat