IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Monthly Archives: April 2017

Kraftutveksling i en lavutslippsframtid: Hvordan tilrettelegge for salg av fleksibilitet over kablene?

Torsdag 20. april 2017 arrangerte Norsk forening for energiøkonomi og den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om kraftutveksling og fleksibilitet.
Seminaret ble holdt hos Statkraft på Lysaker og ledet av Gerard Doorman, Statnett/NTNU.
Bakgrunn:
Den sterke økningen i elproduksjon fra vind og sol gir store utfordringer for kraftsystemet. En nøkkelutfordring er fleksibilitet – hvilke løsninger []