IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Yearly Archives: 2017

Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer

Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer
Felles europeiske krav til generatorer utarbeidet av ENTSO-E
Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Grid Code Requirements for Generation – RfG
Torsdag 16. november 2017 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer.
Seminaret ble holdt hos []

Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for store havdyp

Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for store havdyp
Tirsdag 2. mai 2017 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for store havdyp. Seminaret inkluderte omvisning på SINTEF Energy Lab.
Seminaret ble holdt hos Statnett i Trondheim og ledet av Bård Ek, Unitech Power []

Kraftutveksling i en lavutslippsframtid: Hvordan tilrettelegge for salg av fleksibilitet over kablene?

Torsdag 20. april 2017 arrangerte Norsk forening for energiøkonomi og den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om kraftutveksling og fleksibilitet.
Seminaret ble holdt hos Statkraft på Lysaker og ledet av Gerard Doorman, Statnett/NTNU.
Bakgrunn:
Den sterke økningen i elproduksjon fra vind og sol gir store utfordringer for kraftsystemet. En nøkkelutfordring er fleksibilitet – hvilke løsninger []