IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

HVDC-kabler: teknologi- og driftsutfordringer

IEEE PE, Norway Chapter inviterer til faglig møte hos Statnett torsdag 12. november fra 1130-1500. Se vedlagte program for detaljer.

HVDC kabler blir stadig viktigere i kraftsystemet. I Norden ble Skagerrak 4 nylig satt i drift, to nye kabler på 1400 MW hver (Tyskland, England) er vedtatt fra Norge samt flere andre steder. Også internasjonalt bygges/planlegges det flere (England, Tyskland, Frankrike/Spania). Teknologien er under utvikling og det kommer løsninger som gir nye muligheter, men også nye utfordringer. Driftsmessig har kablene store fordeler (direkte styring av effekten) og mulighet for spenningsstøtte til nettet. Den samlede HVDC kapasiteten gir også systemutfordringer, i Norden spesielt knyttet til de store gradientene ved skifte fra import til eksport og tilbake.

Seminaret er en ypperlig anledning til å oppdatere seg på “state of the art” innen omformer- og kabelteknologi, og de driftsmessige konsekvensene av “stadig flere kabler”. Avslutningsvis formidles noen av erfaringene som er gjort med Skagerrak 4, som ble satt i drift på slutten av 2014.

Seminaret passer for alle som er opptatt av eller jobber med HVDC og kabelteknologi, eller de driftsmessige sidene.

Eventuelle spørsmål rettes til leder Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no

IEEE PES Norway : http://pes.ieee.no

Agenda : IEEE-PES HVDC-seminar

Presentations