IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Monthly Archives: May 2010

Kraftmarkedet i Midt Norge

Kraftsituasjonen i Midt Norge – Et teknisk eller et økonomisk problem? – 2010
Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy og Norsk forening for energiøkonomi arrangerte sammen med NTNU, Institutt for Elkraftteknikk og SINTEF Energi seminar om kraftsituasjonen i Midt Norge. Et teknisk eller et økonomisk problem?
Presentasjoner:
Knut J. Dreier, Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef – Norske []