IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Yearly Archives: 2010

Nettilknytning av småkraft

Nettilknytning av småkraft – 06.10.2010

Nettilknytning av småkraft er blitt et hett tema i bransjen. Forskjellige løsninger står mot hverandre, og det er motstridende oppfatninger om hvilke løsninger er tilfredsstillende ut fra ulike perspektiver. Dette møte har et faglig fokus med innlegg fra flere parter i debatten.
Foredragene kan lastes ned fra følgende linker:

Agenda

Sigbjørn Rabbe – Småkraft []

Kraftmarkedet i Midt Norge

Kraftsituasjonen i Midt Norge – Et teknisk eller et økonomisk problem? – 2010
Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy og Norsk forening for energiøkonomi arrangerte sammen med NTNU, Institutt for Elkraftteknikk og SINTEF Energi seminar om kraftsituasjonen i Midt Norge. Et teknisk eller et økonomisk problem?
Presentasjoner:
Knut J. Dreier, Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef – Norske []

Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market seen from a producer’s, a TSO’s and a power exchange’s view

Operations in a deregulated electricity market – challenges in the Nordic power market seen from a producer’s, a TSO’s and a power exchange’s view

Seminar: Thursday 30th of September 2010, 10:00-16:00
Ever wondered how the Nordic power market really works? Here is your opportunity to get firsthand knowledge about how production planning, system operations, balancing and market []