IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Systemdrift og driftsikkerhet seminar

PE Systemdrift og driftsikkerhet seminar 2003

Det siste halvåret har det vært flere store nettsammenbrudd i så vel USA, Italia og Norden. Kraftsystemene presses stadig hardere og de drives stadig nærmere grensene. Må vi leve med at slike sammenbrudd kan skje , eller kan vi unngå dem ved å innføre nye og bedre overvåknings og styringsprinsipper?

Statnett, Sintef Energiforskning og ABB har gått sammen om et felles prosjekt for å vurdere hvordan ny teknologi og nye overvåknings og styringsprinsipper kan bidra til å avbøte denne situasjonen. På møtet vil en først få en gjennomgang av hva som skjedde i forhold til disse sammenbruddene, og deretter vil hovedfokus være rettet mot prosjektet der en vil få presentert metodikk og prinsipper for de nye reguleringssystemene, samt få presentert erfaringer og resultater fra bruk og utprøving, og avslutningsvis blir det en diskusjon av hvilke muligheter dette kan gi og hvordan en eventuelt skal kunne ta dette i bruk.

Presentations:

Statnett
Systemdrift og driftsikkerhet

Massoud Amin (University of Minnesota)
Electricity Infrastructure Security

Erich W. Gunther (EnerNex)
Sequence of Events, Measurements and Commentary

The NiP Team (ABB)
Commercial Project at AURA

Joint U.S. – Canada Power system outage investigation
Interim report causes of the 14th Blackuout in the U.S. and Canada

Marek Samotyj (E2I)
Power system infrastructure for a digital society

Virgina C. Sulzberger (North American Electric Reliability Council)
Reliability Standards, Compliance, and System Performance

Sintef
Simulering av VIP i Aura

Kjetil Uhlen (Sintef)
Gjennomgang av store nettsammenbrudd i Europa og USA