IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway IEEE

Monthly Archives: August 2003

Systemdrift og driftsikkerhet seminar

PE Systemdrift og driftsikkerhet seminar 2003
Det siste halvåret har det vært flere store nettsammenbrudd i så vel USA, Italia og Norden. Kraftsystemene presses stadig hardere og de drives stadig nærmere grensene. Må vi leve med at slike sammenbrudd kan skje , eller kan vi unngå dem ved å innføre nye og bedre overvåknings og styringsprinsipper?
Statnett, []