IEEE Estonia

IEEE

In memoriam

6. novembril 2016 lahkus ootamatult meie hulgast IEEE 20-aastase staažiga liige Eiko Kängsep.

IEEE Eesti sektsioon mälestab Eikot kui head kolleegi, inseneri ja vabatahtlikku ning avaldab kaastunnet tema lähedastele. Eiko on olnud IEEE Eesti sektsiooni kohusetundlik ja alati abivalmis varahaldur selle algusaastatest 2005-2006 kuni lahkumispäevani, enam kui 10 aastat. Eiko valmistus ametit sujuvat üle andma ning tema kaasalöömine IEEE-s juures jätkunuks – lisaks varahaldurile oli Eiko sektsiooni Hariduse ja SP/CAS/SSC üksuste liige. Sektsiooni senistel muutlikel tegevus- ja kasvuaastatel on Eiko olnud üheks kindlaks ühenduslüliks, mis on aidanud sektsiooni pärandit tekitada ja hoida. Peame seda meeles.

Ärasaatmine 10. novembril 2016 kell 14:00 Pärnamäe Krematooriumis.

K.T.

Leave a Reply