IEEE Estonia

IEEE

IEEEXtreme 8.0

IEEEXtreme 8.0 24h programmeerimisvõistlusele registreerumine käib ja lõpeb 4-l oktoobril, võistlus toimub 18. oktoobril 2014 00:00:00 UTC järgi (s.t. algab Eestis kell 3:00 öösel).

Huvilistel (nii IEEE Student/Graduate või mitte-liikmetel) tuleks võtta ühendust IEEE TTÜ tudengiharu esindajatega saamaks täiendavat infot võitlusele  juurdepääsu ja kohapealse korralduse vastu (traditsiooniliselt on olnud üks võistluspaik TTÜs, teine TÜ-s).

!!! IEEE Eesti sektsioon katab neile IEEEXtreemlastele, kes pole varem IEEE liikmestaatust omandanud, aastase liikmemaksu !!!


Registration to IEEEXtreme 8.0 24h programming contest is open since 8th of September and will close on 4th of October 2014 00:00:00 UTC. IEEEXtreme 8.0 will be held 18 October 2014 00:00:00 UTC (local time in Estonia 3:00 a.m.).

Students (IEEE Student/Graduate Members or not members) are encouraged to form a teams and contact Student Branch representatives to get additional information about access to competition and local organization (traditionally there have been places in TUT and UT) of competition.
!!! IEEE Estonia Section is covering for new IEEEXtremers, who have not enrolled to IEEE membership before, a yearly membership fee !!!

Leave a Reply